پس زنان کجا هستند؟

"ليسا گرنسی" در مقاله ای در روزنامه نيويورک تايمز به بررسی وب لاگ های موجود پرداخته و سرانجام پس از یک هفته بررسی به اين نتيجه ميرسد که:همه بلاگ ها مال مردان است!
وی مينويسد:جالب اينجاست که تمام پايگاه ها و يا مطالبی که به آن ارجاع ميدهند نيز نوشته و يا طراحی شده توسط مردان است و مقاله هایی که در جریان انتشار قرار دارند همه اسامی مردها را با خود یدک میکشند.
"لیسا "ادامه میدهد:سوال اینجاست، پس زنان کجا هستند؟
البت در ادامه این مطلب آمده است:اما جالب اینجاست که اکثر وب لاگ های زنان بیشتر به نقش سنتی زنان در اجتماع پرداخته و در آنها به پخت و پز و بافندگی و.... اشاره شده است.

/ 0 نظر / 2 بازدید