وزارت اطلاعات عراق، روزنامه فرزند صدام را تعطيل کرد!

فار - وزارت اطلاعات عراق روزنامه البابل متعلق به عدي ، فرزند صدام را به دليل انتشار مقاله‌اي تحت عنوان «پارس سگها» كه درباره‌ي بدست آوردن امنيت اعضای محافل داخلی صدام از ليبی بود .به مدت يك ماه تعطيل كرد.
به گزارش ايسنا، البابل طي روزهای اخير اقدام به چاپ سه مقاله كرد كه همگی آنها خشم صدام را برانگيخت، اما به عقيده‌ي باری اتوان، سردبير روزنامه‌ي القدس چاپ لندن، ترديدی وجود ندارد كه انتشار مقاله‌ي تايمز عامل اصلی تعطيلي البابل بوده است .
به نوشته‌ي روزنامه‌ی تايمز اين امر شايد حاكی از خشم شديد صدام نسبت به هرگونه اشاره به فروپاشی حكومت وی، بخصوص در اين لحظات حساس باشد .
روزنامه عدی اغلب از جانب رسانه‌هاي خارجي و برخي منابع ديگر مورد استفاه قرار مي‌گيرد. اين روزنامه هفته‌ی گذشته فهرستی از چند صد مقام عراقی كه يك سايت معارض آنها را به عنوان هدف انتخاب كرده بود، منتشر كرد. عنوان اين مقاله فهرست قهرمانان بود .
گفته مي‌شود اين مقاله خشم تعدادي از نام بردگان را بر انگيخت؛ در اين مقاله حتی به برخی رهبران كشورهای عرب، از جمله حسنی مبارك، رييس جمهور مصر و شاه عبدالله ،پادشاه اردن توهين شده بود .

/ 1 نظر / 3 بازدید