اعلام آمادگی براي برگزاري جشنواره مطبوعات

ايرنا: انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خواست تا برگزاري كامل جشنواره مطبوعات را بر عهده اين انجمن بگذارد. پيش از اين تنها داوري بخش مسابقه جشنواره مطبوعات كه ارديبهشت ماه هر سال در تهران برگزار مي شود، بر عهده اين انجمن بود. «حسين باستاني» ، دبير انجمن صنفي، گفت: «از چند ماه پيش مذاكراتي بين انجمن صنفي روزنامه نگاران و معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد در ارتباط با انتقال كامل اجرا و برگزاري جشنواره مطبوعات از وزارت ارشاد به اين انجمن انجام شده است. با توجه به سياست هاي اين وزارتخانه براي واگذاري بخشي از فعاليت هاي خود به انجمن هاي غيردولتي و همكاري بيشتر با نهادهاي مدني طرح واگذاري كامل برگزاري اين جشنواره به وزارت ارشاد پيشنهاد شد. باستاني گفت: «در صورت موافقت وزارت ارشاد با طرح پيشنهادي انجمن صنفي روزنامه نگاران، جشنواره مطبوعات سال آينده بر مبناي توافق جديد و بر عهده اين انجمن خواهد بود.»
 ۲۸نشريه جديد مجوز انتشار گرفتند

ايرنا: هيات نظارت بر مطبوعات در آخرين جلسه خود با انتشار ۲۸ نشريه موافقت كرد. اين نشريات شامل يك روزنامه، شش هفته نامه، ۹ دوهفته نامه و ۱۲ ماهنامه است. در اين جلسه هيات نظارت موافقت خود را با انتشار روزنامه «صداي زن» به صاحب امتيازي و مديرمسئولي «جميله كديور» اعلام كرد. هفته نامه هاي «سيماي گلستان»، «چشمه»، «نويد تربت»، «مهرند»، «رهگشا»، «صداي آزادي»، «ماهرويان»، «ميثم»، «شكوفه هاي زيتون»، «امواج خزر»، «همراه كرمان»، «سميره»، «عصر نيشابور»، «آواي جلگه»، «چهارم دي» و «حريف»، از جمله نشرياتي هستند كه از اين پس منتشر مي شوند. هيات نظارت با انتشار ماهنامه هاي «انديشه روستا»، «صادق»، «بادافشان»، «خيزاب»، «سپهرچناران»، «پيام سمنگان»، «خط خبر»، «خواجه نظام الملك»، «ورمز»، «پيام رسا»، «چهل ماه » و «آواي بجنورد» موافقت كرد. دوهفته نامه هاي «خلخال زر»، «استخر»، «آواي رود»، «خياو»، «نسيم قره داغ»، «طلوع قاينات»، «لروند»، «اميد بشرويه» نيز اجازه انتشار گرفته اند و «بيرجند امروز» نيز به صورت دو شماره در هفته منتشر خواهد شد 

نجات رويترز

گلاسر، به عنوان اولين آمريكايي كه گرداندن بزرگ ترين خبرگزاري بريتانيايي را بر عهده گرفته با بي رحمي هر چه تمام تر كوچك ترين احساسي در مورد اضمحلال تدريجي فرهنگي قديمي رويترز و سست شدن پيوندهاي ديرينه با اكسفورد و كمبريج، به عنوان ديرپاترين مهدهاي آكادميك در برتيانيا، به خود راه نداده است.
يكي از منابع عمده تغذيه خبري مطبوعات و راديو تلوزيون هاي سراسر جهان خبرگزاري معروف رويترز است. نوشته زير به اين دليل كه مي تواند فراز و فرود اين خبرگزاري مهم و اثرگذاري آن بر مطبوعات جهان را تا حدي بازتاب دهد انتخاب و نقل مي گردد: >>>>>>

/ 0 نظر / 8 بازدید