افتخار آفرينی ۳۸ روزنامه نگارتلاشگر

پس از طی يک دوره ی تخصصی روزنامه نگاری در کلاس درس اساتيدمرکز مطالعات و تحقيقا ت رسانه ها، وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۳۸ تن از هنرجويان تلاشگرم در کانون روزنامه نگاران هلال موفق به گذراندن موفقيت آميز اين دوره شدند.
ضمن عرض تبريک به عزيزانم در عرصه روزنامه نگاری ،برای آنان آرزوی سعادت و بهروزی دارم:
۱-حسين طاهری قزوينی۲-حسن حسن زاده۳-زبيده گودرزوند چگينی۴-معصومه هاشمی۵-زينب جانعلی پور۶- بهنام محمودی۷-کبری تقی زاده۸-ليلا ياری درويشوند۹-نيلوفر آزادروش۱۰-زهرا خان احمدی۱۱-مهديه حاجی حسنی۱۲-خليل نوروزی۱۳-عليرضا خدابخش۱۴-قاسم احمدی۱۵-سيده فاطمه آقاميری۱۶-الهام ماخانی۱۷-زهرا غزنويان۱۸-مهدی غياثوند۱۹-وجيهه يوسفی۲۰-نادر باقری نژاد۲۱-زينب محمدی۲۲-عصمت فتحی۲۳-ليلا جعفری۲۴-مرضيه بهرامی۲۵-سعيده شفيعی۲۶- نسيبه نوروزی۲۷- علی کشاورز۲۸-مريم بهبهانی۲۹-معصومه قربانی۳۰-- مريم عسگری۳۱-مريم آبرود۳۲-کبری برزگر۳۳-قاسم صنعتکار۳۴- محمد اکبرزاده۳۵-وحيد غزنويان۳۶-معصومه امامقلی۳۷-زهرا جانی۳۸-فرناز پورجعفر-

/ 0 نظر / 4 بازدید