روزنامه‌نگار آمده است كه "تغييرگري" ايجاد كند يا "تبيين‌گري".؟

يونس شكرخواه: بزرگ‌ترين خبر كه در روزنامه‌نگاري ديجيتالي تجربه كردم، دستگيري صدام بود. هيچ روزنامه‌اي اين خبر را نتوانست تا صبح فردايش منتشر كند؛ اما تا صبح كه روزنامه‌ها روي كيوسك‌ها بيايند، سايت‌هاي خبري ده هزار تا فاكتور خبري از دستگيري صدام داده بودند. اين ويژگي و برتري مهم روزنامه‌نگاري سايبر است.

من تا وقتي كه به اصول حرفه‌اي شغلم، پايبندم، از اين‌كه محافظه كار يا هر چيز ديگر ناميده شوم، ناراحت نمي‌شوم. در تعريف علمي ‌روزنامه‌نگاري مي‌توان اين را ديد كه آيا روزنامه‌نگار آمده است كه "تغييرگري" ايجاد كند يا "تبيين‌گري". شايد نسل من، نسل تبيين‌گر بود. ما مي‌خواستيم محيط را "تبيين" كنيم و به اعتقاد من اين نوع نگاه به روزنامه، حرفه‌اي‌ترين و علمي‌ترين كمك به "تغيير" در جامعه است. ضمن اينكه من آن نوع روزنامه‌نگاري حزبي را رد نمي‌كنم؛ اما معتقدم كه نمي‌توان در جنگ بين احزاب، يك جزيره امن براي خود فراهم كرد. نگاه من اين است كه اين نوع روزنامه‌نگار حزبي، قابل تسري به كل روزنامه‌نگاري نيست. من فكر مي‌كنم كه چه روزنامه‌نگار راستي و چه چپي، بايد خبر و مطلب را خوب پردازش كند و ارائه كند. مگر روزنامه‌هاي جمهوري‌خواهان در آمريكا، بدتر از روزنامه‌هاي دموكرات‌ها ارائه مي‌شود؟
>>>>>>>>>

/ 1 نظر / 14 بازدید