خبر-آزمون جديد دانشگاه علمی کاربردي

فار - ثبت نام آزمون دانشگاه جامع علمی- کاربردي از ۱۳ آبانماه آغاز ميشود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،ثبت نام هفتمين آزمون دوره کاردانی و کارشناسی ناپيوسته اين دانشگاه از روز ۲شنبه ۱۳ آبانماه از طريق باجه های پستی آغاز ميشود و به مدت ۲هفته ادامه خواهد داشت.
ظمنا آزمون ورودی اين دانشگاه روز ۲۰ ديماه برگزار ميشود

/ 0 نظر / 3 بازدید