بياييد ۴۰۰۰عکس را درمجلس ببينيد!

اخيرا ۴۰۰۰ قطعه عکس ازنمايندگان مجلس شورای اسلامی و جلسات علني آن تهيه و برروی سايت مجلس قرار گرفته است.
روزنامه نگاران و علاقمندان ميتوانند با مراجعه به خانه ملت ،از اين تصاوير زيبا! و رويدادهای موجود ،بخوبی بهره ببرند.

/ 0 نظر / 2 بازدید