انتشار۱۰ نشريه جديد

جلسه‌ي هيات نظارت بر مطبوعات صبح امروز به رياست معاون امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل جلسه داد و با انتشار 4 هفته‌نامه، 3 دوهفته‌نامه، 3 ماهنامه و يك فصلنامه موافقت كرد.
    به گزارش ايسنا، هفته‌نامه “گويا” به صاحب‌ امتيازي و مديرمسوولي «مشرفي»، هفته‌نامه‌ي “فرداي اردبيل” به صاحب امتيازي و مديرمسوولي «ماريا موسوي طالب قشقايي»، هفته‌نامه “يارپاق” به صاحب امتيازي و مديرمسوولي «محمدمهدي اله وردي‌ها»، ماهنامه “پردازش” به صاحب امتيازي و مديرمسوولي «سيد ناصر حسيني زواره»، ماهنامه “درج استهبان” به صاحب امتيازي و مديرمسوولي «مهدي مخبر»، ماهنامه‌ي “رايانه و مهندسي” به صاحب امتيازي و مديرمسوولي «ربابه ايزدخواه» و فصلنامه “كار درماني” به صاحب امتيازي و مديرمسوولي «مينا پورزند وكيل» اجازه انتشار يافت.
« سلام» تا يك ماه ديگر به پايان دوره‌ي محكوميت خود مي‌رسد

روزنامه‌ي « سلام» كه پنج سال پيش در تير ماه سال 1378 توقيف شد تا يك ماه ديگر به پايان دوره‌ي محكوميت خود مي‌رسد.
    كريم ارغنده‌پور عضو شوراي سردبيري روزنامه‌ي سلام، در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به شناخت خود از مدير مسوول اين روزنامه، گفت: بعيد مي‌دانم كه ايشان شخصا رغبتي براي انتشار مجدد اين روزنامه داشته باشند، در عين حال من انتشار مجدد «سلام» را منتفي نمي‌دانم.
    به اعتقاد وي شرايط سياسي امروز كشور تا حد زيادي شبيه به شرايط انتخابات مجلس چهارم و آغاز به كار آن است.

/ 0 نظر / 15 بازدید