آموزش روزنامه نگاری در مدارس


فار -از سال آينده تحصيلي در مدارس کار و دانش کشور رشته روزنامه نگاری به ساير رشته ها اضافه می شود..
مزيناني ،مديرکل روابط عمومی آموزش و پرورش تهران در يك برنامه راديويي با بیان مطلب فوق ،اعلام کرد: ما يك پيشنهادی هم در خصوص ايجاد مقطع ديپلم برای رشته روابط عمومی را با وزير آموزش و پرورش مطرح کرديم و ايشان هم استقبال کردند ولی تاکنون اقدامی در اين رابطه صورت نگرفته است.
بنظر ميرسد اين يكي ازطرحهاي جالب و ارزشمند دولت اصلاحات است كه اميدواريم با اجراي آن دغدغه نشريات برطرف و با حرفه اي شدن كادر مطبوعات‌،شاهد نشرياتي حرفه اي و ماندگار!در كشور عزيزمان باشيم.

/ 1 نظر / 2 بازدید