روزنامه نگاري الكترونيكي به روايت تاريخ


روزنامه نگاري الكترونيكي از اوايل دهه ي 1970، يعني زماني كه بعضي از نشريات با استفاده از ” ويدئو تكست“ اطلاعات و اخبار خود را از طريق تلويزيون در اختيار خوانندگان قرار مي دادند ، آغاز شد.
همزمان با پيشرفت فن آوريهاي ارتباطي ، روزنامه نگاري الكترونيكي در بسترهاي جديد مطرح و با ظهور اينترنت و شبكه جهاني web به اوج خود رسيد.
از سال 1993 كه وب جهاني به عرصه اطلاع رساني وارد شد، روزنامه نگاري الكترونيكي نيز با استقبال گسترده اي مواجه شد.
در ايران، اولين روزنامه اي كه نسخه الكترونيك روزنامه چاپی خود را منتشر كرد ، همشهري بود و اولين روزنامه الكترونيكي محض در ايران نيز خانه ملت بود كه توسط مجلس شوراي اسلامي تهيه ومنتشر مي شود.
اصلاح طلبان در ايران ، پس از تعطيلي پي در پي نشريات مكتوبشان توسط محافظه كاران به انتشار نشريه از طريق اينترنت روي آورده اند كه ازجمله آنان rouydad. com و emrooz.com و...مي باشند .

/ 0 نظر / 2 بازدید