سبک خبری گیلاس!

سبك خبري گيلاس( glass ) با كمي تفاوت در ساختار، شبيه سبك "ساعت شني" است. اين سبك نيز با يك "هرم وارونه" شروع مي شود و سپس تا قبل از بخش پاياني به شكل ترتيبي و تاريخي (سبك هرم) پيش مي رود و معمولا با يك جمله يا عبارت كه مرتبط  با ليد است،به پايان مي رسد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

اين ساختار خبري به گزارشگر امكان مي دهد تا قبل از آنكه روي ليد و يا پايان خبر متمركز شود به سبك ترتيبي اتفاقات را تا پايان كنار هم قرار دهد.در اين سبك پاراگراف شروع و پاراگراف پايان هردو شامل اطلاعات مهم مي شود.شما در اين سبك معمولا پايان خبر را به شروع آن گره خواهيد زد.از اين تكنيك بعضي مواقع به عنوان تكنيك پايان دايره اي circle kicker ( كيكر واژه روزنامه هاي قديمي به معناي پايان است) نامبرده شده است.نويسنده در اين سبك سعي مي كند در پايان خواننده را به شروع گزارش بازگرداند.

/ 0 نظر / 23 بازدید