عبور سايت هاي خبري آنلاين از رسانه هاي خبري سنتي

جام جم آنلاين: يك مطالعه سراسري و جامع در اروپا نشان مي دهد كه اينترنت , مخاطبان شبكه هاي تلويزيوني و روزنامه ها را تصاحب كرده و بسياري از كاربران اينترنت پس از اشنايي و عادت به وب گردي تماشاي تلويزيون و خواندن روزنامه و نشريات را كنار گذاشته اند.
    به گزارش يوروپين جورناليسم اين تحقيق توسط موسسه ژوپيتر ريسرچ و در اصل براي مقايسه بين سايت هاي خبري انلاين و رسانه هاي خبري سنتي به عمل آمده است.
    در اين مطالعه كه 3800 اروپايي در ان مشاركت داشته اند نشان مي دهد كه علاقه به استفاده از سايت هاي خبري آنلاين روز به روز در ميان اروپايي ها زياد مي شود و به همان ميزان استفاده از رسانه هاي سنتي كم مي شود.
    در اين مطالعه كه كشورهاي انگليس , آلمان , فرانسه , سوئد , ايتاليا و اسپانيا را شامل مي شده نشان داده است كه 77 درصد از نظر سنجي شوندگان رسانه هاي سنتي مانند راديو – تلويزيون و نشريات چاپي را پس از اشنايي با اينترنت كنار گذاشته و يا استفاده از آنها را كاسته اند.
    اين آمار نسبت به تحقيق مشابهي كه چهار سال پيش به عمل آمده است ده درصد رشد داشته و نشان مي دهد كه در مدت چهار سال مردم زيادي به استفاده از سايت هاي خبري انلاين ترغيب شده اند.
    اليور بيوليون مسئول انجام اين تحقيق مي گويد تا سه سال ديگر اين درصد از ده به چهل خواهد رسيد. وي همچنين مي افزايد اين مطالعه نشان دهند تغيير بزرگي درديدگاه عمومي نسبت به رسانه هاي انلاين است.
    اين تغيير ديدگاه در كشورهاي انگليس , فرانسه و اسپانيا كه امكانات استفاده از اينترنت باندپهن بيشتر از ساير كشورها است شايع تر گزارش شده است.  

/ 0 نظر / 13 بازدید