زندانی ۱۱۰روزنامه نگار در جهان

همزمان با روز جهانی" نويسندگان در بند "،گزارشی از سوی سازمان "خبرنگاران بدون مرز" در آخرين شماره هفته نامه "اشپيگل" منتشر شد که خبر از زندانی ۱۱۰ روزنامه نگار در سطح جهان ميدهد.
در اين گزارش، بيشترين زندانيها را مربوط به کشورهای:نپال،چين و ايران دانسته است.
خانم "الکه شفر"مدير خبرنگاران بدون مرز، علت اصلی حبس اگثر روزنامه نگاران را ،تلاش برای انتشار واقعيات جامعه و انتقال آنها به مردم دانسته و گفته است: اين امر هزينه ای سنگين برای حق آزادي بيان و اطلاعات است.

/ 0 نظر / 2 بازدید