عصاي دست مصاحبه كننده !

جمع آوري بريده جرايد براي روزنامه نگار و استفاده آن در مواقع ضروري حائز اهميت است، تا آنجا كه «ويت رايت» در كتاب روزنامه نگاري خود مي نويسد :
"بريده ي جرايد ،ارزش بسيار بالايي در شناخت سوابق مصاحبه شونده دارد. علاوه بر آن مي توان سهم مهمي در ترسيم خطوط اصلي پرسشهاي شما داشته و نقش عصاي دست شما را ايفا كند."

/ 0 نظر / 2 بازدید