مرا با مسلمانی چه کار!

عبيدزاکانی ،مردی خوش طبع و اهل فضل بوده است. اودر قزوين ديده به جهان گشود و از زمان تولد و فوت او هيچ اطلاعات صحيحی در دست نيست.
از عبيد آثار ارزشمندی بجای مانده است که قصيده بلند موش و گربه يکی از آنها ميباشد.
در ديوان عبيد آمده است:
خطيبی را گفتند:مسلمانی چيست؟
گفت:من مردی خطيبم ،مرا با مسلمانی چه کار!

از عبيد زاکانی باز هم مينويسم

.

/ 0 نظر / 3 بازدید