جايزه گزارشگران بدون مرز به روزنامه نگار روسی

در سالروز انتشار اعلاميه جهانی حقوق بشر، طی مراسمی در پاريس يازدهمين جايزه‌ی گزارشگران بدون مرز و بنياد فرانسه به گريگوری پاسکو روزنامه نگار روس تعلق گرفت.
به گزارش سایت ایران امروز، اين روزنامه نگار برای انتشار گزارشی در باره ی آلودگی زيست محيطی توسط زير دريائی های نيروی دريايی روسيه در دريای ژاپن هم اکنون در زندان بسر می برد. .
در اين مراسم تقی رحمانی روزنامه نگار ايرانی نيز با ايراد سخنانی ضمن قدردانی از حمايت بين المللی و به ويزه گزارشگران بدون مرز از آزادی بيان و مطبوعات در ايران به تشريح وضعيت مطبوعات در ايران پرداخت.
سال گذشته رضا عليجانی روزنامه نگار ايرانی برنده اين جايزه بود.
جايزه گزارشگران بدون مرز و بنياد فرانسه از 1992 تاکنون هر سال به يک روزنامه نگار مدافع آزادی مطبوعات ، داده می شود.

/ 0 نظر / 3 بازدید