سبك خبر نويسي در اينترنت


خبر نويسي براي يوزنت(Usenet)هشت شرط مهم دارد که رعایت کردن آنها زیاد هم سخت نیست. امروزه عامل زمان و هزينه در شبكه هاي كامپيوتري هم حرف اول را مي زند .اين نوع خبرنويسي الكترونيك آنقدر اقتصادي شده كه حالا يك فرهنگ ويژه هم براي آن در بازار اينترنت عرضه شده است.
در گروههاي اينترنت ،سبك خبر نويسي به شكل زير تعریف شده است.
1-پايين تر از سطح سواد خواننده بنويسيد. افراد عادي درامريكا از سطح سواد كلاس پنجم برخوردارند ( 11ساله) . سطح سواد افراد حرفه اي در آمريكا بطور ميانگين به ديپلم مي رسد( 18 ساله ها).
2-از پاراگراف هاي كوتاه و شيرين استفاده كنيد ، اين امر به معناي خلاصه نويسي است نه رمز نويسي.
3-از فضاي سفيد در متن استفاده كنيد، فضاي سفید فضای تلف شده نيست و به وضوح مطلب كمك مي كند . يك سطر فاصله فقط يك بايت به حجم فايل مي افزايد ، اما به وضوح و درك مطلب هم كمك مي كند.
4-در انتخاب واژه ها بسيار دقيق عمل كنيد. واژه ها در اين گفتمان الكترونيك، نسبت به ساير گفتمان ها اهميت بيشتري دارند.
5-افراد صرفاً هفت مطلب را به طور همزمان درك مي كنند . اين موضوع را در پاراگراف هاي خود در نظر بگيريد.
6-از اختصارات بپرهيزيد .اگر از اختصارات استفاده كرديد حتماً آن را به طور كامل تشريح كنيد.
7-جملات مجهولي، منفي و سوالي، زمان بيشتري را از جنبه درك مطلب طلب مي كند ، از استفاده کردن از اين نوع جملات بپرهيزيد.
8-سعي كنيد اشتباه نكنيد . اينترنت يك شبكه جهاني است، ممكن است كارمندان شما، همسر يا همسايگان ، بچه ها و ديگران خبر شما را بخوانند و «گاف هاي» شما را هميشه به خاطر بسپارند.


/ 0 نظر / 7 بازدید