وب لاگ ها به چه سمتی حرکت خواهند کرد؟

در مقاله ای که با عنوان “:وب لاگ کف روی آب “ به قلم کوروش شمس در روزنامه” ابرار اقتصادی” به چاپ رسیده است ،با اشاره به تاریخچه ی شکل گیری وب لاگ نویسی در ایران، علت رشد این پدیده را بررسی کرده است.
در این مقاله آمده است :نتایج:برگزاری مسابقه انتخاب وبلاگ‌های برتر كه يك ايده خلاقانه بود، نشان داد كه در حال حاضر بخش قابل توجهی از مخاطبان و توليد كنند گان محتوا در اينترنت به پد یده وبلاگ‌ها توجه جدی نشان داده و از آن استقبال میكنند.
يكی از دلايل اين امر، شايد عدم محدوديت بی‌چون و چرای نويسندگان وبلاگ‌ها و همچنين سادگی آشكار در نحوه ارتباط آنها با مخاطبان است. در نتيجه می‌توان گفت: با توجه به افزايش چشمگير وبلاگ‌ها و تنوع محتوای آنها و همچنين نتايج به دست آمده از برگزاری اولين مسابقه در اين خصوص، اين سوال كه «عمر وبلاگ‌نويسی چه زمانی به پايان می‌رسد؟» جای خود را به يك سوال مهم‌تر در محافل اينترنتی خواهد داد «وبلاگ‌ها به چه سمتی حركت خواهند كرد؟» آيا پديده نوپا و جوان وبلاگ، نسل تازه‌ای از اطلاع‌رسانی ارتباطات در محيط اينترنت را ايجاد كرده‌است و با گذشت زمان به سمت نظم و سامان خاصی حركت خواهد كرد؟ يا اين كه اساسا برای درهم شكستن نظم و سامان رايج در روش‌های سازو كارهای ارتباطی رايج مقوله‌شده است؟ پاسخ دادن به اين سوال كمی مشكل به نظر می‌رسد.

/ 0 نظر / 2 بازدید