راه اندازی آژانس خبری شبکه ی جوانان ايران

آژانس خبری شبکهء جوانان ايران با هدف گسترش ارتباطات و تعاملات فکری جوانان ایرانی در سراسر جهان فعالیت خود را آغاز کرد.
آژانس خبری شبکهء جوانان ايران ، درباره ی خود نوشته است :آژانس خبری شبکهء جوانان ايران ، پاتوق جوانان ایرانی با هر عقیده، تفکر و اندیشه ای در سراسر دنیاست.
از همینجا سری هم به آژانس خبری شبکهء جوانان ايران که آرزوی ما موفقیت و شادابی آن میباشد بزنید....باشه!

/ 0 نظر / 8 بازدید