روزنامه نگاری و اهميت ساده نويسی

ساده نويسي و لحاظ كردن خواسته و توان فهم و درك مخاطبين ،يكي از اركان اصلي روزنامه نگاري محسوب مي شود .
در اين مورد جورج دورول، نويسنده بزرگ به ۶ محور اساسي در این خصوص تاكيد دارد :
۱-چه مي خواهم بگويم ؟
۲-چه واژه هايي مي توانند خبر را به خوبي بيان كنند؟
۳-چه تصوير و چه اصطلاحي بهتر مي تواند موضوع را بيان كند؟
۴-آيا اين تصوير آن قدر تازه هست كه تاثير گذار باشد؟
۵-آيا مي توان آن را ساده تر بيان كرد ؟
۶-در خبر چه عرضه كرده ايم، آيا ناهنجاري هايي وجود دارد كه قابل حذف باشد ؟

/ 0 نظر / 2 بازدید