انگشت نگاری از خبرنگاران امريکايی در ايران!

سایت bbc فارسی از قول وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از انگشت نگاری خبرنگاران امریکایی در ایران خبر داد. در این خبر آمده است:احمد مسجد جامعی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران خواستار انگشت نگاری از خبرنگاران آمريکايی که از ايران ديدن می کنند، شده است.
آقای مسجد جامعی در واکنش به تغييراتی که اخيرا در روند امنيتی آمريکا ايجاد شده و بر اساس بخشی از اين روند تمامی ايرانی ها هنگام ورود به خاک آمريکا انگشت نگاری می شوند، اين تقاضا را مطرح کرده است.
طبق گزارش خبرگزاری رسمی ايران، ايرنا، وزير ارشاد در نامه به فرمانده نيروی انتظامی خواستار انگشت نگاری از خبرنگاران آمريکايی در فرودگاه مهرآباد تهران شده است.
مسجد جامعی در اين نامه نوشته است: با توجه به رفتارهای اهانت بار اخير مقامات آمريکا با اتباع ايران، خبرنگاران آمريکايی نيز بايد هنگام ورود به ايران انگشت نگاری شوند...اصل متن...undefined

/ 0 نظر / 3 بازدید