يادداشتم را چاپ نكردند; استعفا دادم

جام جم آنلاين: جيمز گلدزبرو ستون نويس مشهور امريكايي كه براي روزنامه سن ديگو يونيون تريبيون مطلب مي نوشت وقتي نتوانست سردبير روزنامه را به چاپ يادداشتش متقاعد كند از ادامه كار در اين روزنامه چشم پوشيد و استعفا كرد.
    گلدزبرو 66 ساله , كه يكي از مخالفان دولت جرج دبليو بوش است و بارها بر عليه او يادداشت هاي انتقادي نوشته در اخرين ستون خود نيز به انتقاد از كابينه بوش و رذي دهندگان او پرداخته بود. اما سردبير روزنامه حاضر به چاپ آن نشد و همين موضوع اختلاف آنها را تشديد كرد.
    ديويد كاپلي ناشر روزنامه يونيون تريبيون در اين باره گفت كه وي در يادداشت خود به برخي از خوانندگان روزنامه توهين كرده و او نمي توانسته آن را چاپ كند.
    با اينحال گلدزبرو ستون نويسي كه به مدت دوازده سال براي اين روزنامه قلم مي زد به دليل چاپ نشدن مطلبش استعفا داد.
    او تنها به رسانه ها گفت: «يادداشتم را چاپ نكردند , استعفا دادم.»

/ 0 نظر / 16 بازدید