هيات نظارت با انتشار ۲۳ نشريه موافقت کرد

به گزارش ايسنا، مهرنوش جعفري، مدير كل مطبوعات داخلي گفت: در اولين جلسه از نهمين دوره هيات نظارت بر مطبوعات كه صبح روز امروز برگزار گرديد، با انتشار يك روزنامه، يك هفته نامه، يك دو هفته‌نامه، ۱۲ ماهنامه، يك دو ماهنامه، ۶ فصلنامه و يك دو فصلنامه ،به شرح زير موافقت شد:
روزنامه «صور عدالت» به صاحب امتيازي «كانون اسلامي قضات» و مدير مسؤولي «محمدحسن ميرزابيگي»، هفته نامه «پيام طب» به صاحب امتيازي و مدير مسؤولي «سعيد سهيل‌پور» ، دو هفته نامه «كوهپايه» به صاحب امتيازي و مدير مسؤولي «بهمن سعيديان راد»‌، ماهنامه «داروگستر رازي» به صاحب امتيازي و مدير مسؤولي «پريدخت شيخ رضايي» ، ماهنامه «آواي صائين» به صاحب امتيازي «شهرداري صائين قلعه» و مدير مسؤولي «نعمت‌الله جعفري» ، ماهنامه «روزبهان» به صاحب امتيازي «شوراي اسلامي شهر خنج» و مدير مسؤولي «عبدالحميد مظفري ‌نياپور» ، ماهنامه «سرخس امروز» به صاحب امتيازي «شهرداري سرخس» و مدير مسؤولي «غلامعلي نادري» ، ماهنامه «شميم ياس» به صاحب امتيازي «مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران» و مدير مسؤولي «مصطفي رنجبر شيرازي»، ماهنامه «اخبار اديان» به صاحب امتيازي «موسسه گفت و گوي اديان» و مدير مسؤولي «سيدمحمدعلي ابطحي» ، ماهنامه «دادافزار حقوقي» به صاحب امتيازي و مدير مسؤولي «داود فاطمي ابهري» ، ماهنامه «ترار» به صاحب‌امتيازي و مدير مسؤولي «اردوان نجفي»، ماهنامه «حق و حقوق» به صاحب امتيازي و مدير مسؤولي «سيدعبدالمالك لطفيان» ، ماهنامه « روانشناسي سازماني» به صاحب امتيازي و مدير مسؤولي «محمدرضا مرادي» ، ماهنامه «تهويه مطبوع» به صاحب امتيازي و مدير مسؤولي «آزيتا دادگستري» ، ماهنامه «شهر و ساختمان» به صاحب امتيازي و مدير مسؤولي «عليرضا سرحدي»، دو ماهنامه «معرفت فلسفي» به صاحب امتيازي و مدير مسؤولي «علي مصباح» ، فصلنامه «مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني بيرجند» ، به صاحب امتيازي «دانشگاه بيرجند» و مدير مسؤولي «سيدمهدي رحيمي» ، فصلنامه «پژوهش در علوم ورزش» به صاحب امتيازي «پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي» و مدير مسؤولي «رضا قراخانلو» ، فصلنامه «مطالعات اسلامي» به صاحب امتيازي «دانشگاه فردوسي مشهد» و مدير مسؤولي «سيدكاظم طباطبايي پور» ، فصلنامه «طب و معرفت» به صاحب امتيازي «موسسه خيريه حضرت سيدالشهداء(ع)» و مدير مسؤولي «صلاح‌الدين دلشاد» ، فصلنامه «درون بين» به صاحب امتيازي «انجمن جراحان درون بين» و مدير مسؤولي «حشمت‌الله كلباسي»، فصلنامه «جامعه پژوهي» به صاحب امتيازي و مدير مسؤولي «سيف‌الله سيف‌اللهي» و دو فصلنامه «مجله تاريخ علم» به صاحب امتيازي «دانشگاه تهران، پژوهشكده تاريخ علم» و مدير مسؤولي «هادي عالم‌زاده».

/ 0 نظر / 16 بازدید