ويژگی های منبع خبر

اگر یک رویداد را از منبعی دریافت کردید که دارای این ویزگی ها بود / اطمینا ن داشته باشید که خبر شما مخاطبان خود را خواهد داشت. اما این 4 ویزگی کدامند؟
1-منبع رویداد موثق باشد.
2-منبع رویداد معتبر باشد.
3-منبع رویداد مورد اعتماد باشد.
4-منبع رویداد از محبوبیت خاصی برخوردار باشد.

/ 0 نظر / 4 بازدید