ایسنا تغيير کرد،حتما ببينيد!

فار - وبلاگ دنیای کامپیوتر و ارتباطات پس از اصلاحاتی که در سایت ایسنا بوجود آمد، نوشته است:
◊ چهره جديد سايت خبرگزاری دانشجويان ايران -ايسـنا - بالاخره بر ظاهر قبلی اش چيره و به صفحه Default تبديل شد.
ايسنـا با داشتن ويژگي‌هایی چون: سرعت، چابكي، تخصصي بودن، توجه بيشتر به مفاهيم و نيازهای دنيای جديد، و همچنين با دارا بودن آزادی نسبی بيشتر در انتشار اخبار، اكنون خوشبختانه به يكی از منابع مهم خبری وبگردهای ما تبديل شده است. از همين روست كه سايت اينترنتي آن به عنوان رابط اصلي با كاربر بايد به دقت مورد توجه و بازبيني قرار گيرد.
در باب اين چهره جديد زياد می‌توان سخن گفت، ولي برای ما كاربران، عجالتاً همين خلاص شدن از آن پنجره كوچك مزاحم و خرابكاری كه هميشه با آزار، خود را بيرون مي‌انداخت و حتي برای مدتی سيستم كاربر را فلج می‌ساخت كافی است، و از مديران فني ايسنا به دليل دست برداشتن از اصرار در نمايش آن بايد تقدير كرد!

/ 0 نظر / 3 بازدید