جام جم چه ميکند...؟

در پی جو سازی های اخیر،روزنامه جام جم تيتر اول امروز خود را به جيره‌بندي بنزين در سال۸۲ آن هم به نقل از يكي از مديران شركت نفت اختصاص داد.
جام جم بعد از جنجال بر سرقضيه گوشت‌هاي آلوده، چاي غيربهداشتي و ... امروز با خبري كه تا کنون هيچ منبع موثقي آن را تاييد نكرده ،مهمترین عنوان خبری خود را به جيره‌بندي بنزين در سال۸۲ اختصاص داده است.
به نظر شما جام جم با ایجاد جو نا امنی و بهران های کاذب در جامعه ، چه اهدافی را پی میگیرد. مگر نه اینکه یکی از اصول اساسی روزنامه نگاری پرداختن به واقعیات است؟!

/ 0 نظر / 4 بازدید