درد دل برای فاطمه ام !

دیروز تولد يگانه دخترم فاطمه بود.
فاطمه ای که يک دنيا دوستش دارم و يک دنيا برايش حرف !
فاطمه عزيزم! سالهاست که در دلم گفتنی ها دارم ، اما نميدانم چرا توان گفتنش را ندارم؟
اما امشب - آن هم چه شبی - تصميم گرفته ام که هرازگاهی باتو سخن بگویم.
اميدوارم که به درد دلهای بابا گوش کنی.......باشه!

/ 0 نظر / 3 بازدید