روزنامه نگاران باید بی طرف بمانند<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

موضوع بی طرفی در روزنامه نگاری همانند اخلاق حرفه ای روزنامه نگاران در طی 60 سال گذشته بتدریج بوجود آمده است. روزنامه نگاران به عنوان تولید کنندگان اطلاعات که به نوعی بخشی از اعتبارشان را درسایه ارائه گزارشهای بی طرفانه کسب کرده اند ، برای بهتر شدن وضع روز بروز بر تلاش خود افزوده اند.

بی غرضی و دیگر معیارهای مرتبط با بی طرفی و رعایت انصاف ، امروزه برای روزنامه نگاران بسیار مهم و حتی مقدس تلقی می شوند همانند پای بندیهای حرفه ای آنان به کشف حقایق و تهیه گزارشات عینی . لکن هنوز دست یابی به کمال مطلوب برای آنان غیر ممکن به نظر می رسد.

گزارش دهی،بطور مداوم تحت تأثیر و نفوذ تصمیمات ذهنی گزارشگران بوده ، به گونه ای که در انجام مصاحبه ها اثرات آن بخوبی مشهود میشود.(سوگیری در مصاحبه)عینیت گرایی یک انتخاب جذابی است.این جذابیت همانندیک ارزش برای یک حرفه ای است که استاندارد دیگری به غیر از استاندارد «اعتبار»و«آموزش» ندارد.

 

/ 0 نظر / 14 بازدید