انتشار نشريات جديد

 

با موافقت هيأت نظارت بر مطبوعات مؤسسه همشهري به مدير مسئولي محمود احمدي نژاد پنج نشريه هفتگي منتشر مي كند.
    به گزارش روابط عمومي معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در پنجاه و سومين جلسه از نهمين دوره هيأت نظارت بر مطبوعات كه صبح ديروز برگزار شد با انتشار ۷ هفته نامه، پنج ماهنامه، ۲ دوماهنامه و هفت فصلنامه موافقت شد كه پنج هفته نامه با عنوان همشهري تهران، خردنامه همشهري، همشهري مناطق، همشهري جوان و همشهري ديپلماتيك از اين پس به صورت مستقل توسط مؤسسه همشهري در دسترس شهروندان و علاقمندان مطبوعات قرار خواهد گرفت.
    هفته نامه هاي تازه همشهري كه مجوز آن توسط هيأت نظارت صادر شده است پيش از اين به عنوان ضميمه روزنامه همشهري منتشر مي شد.
    هفته نامه «علم روز» به صاحب امتيازي و مديرمسئولي آقاي علي فرهاد قرجه داغ، هفته نامه «اقتصاد خانواده» به صاحب امتيازي و مديرمسئولي آقاي محمد ابراهيم ياوري، «شافي» به صاحب امتيازي و مديرمسئولي آقاي نعمت الله خوانساري، هفته نامه «صحيفه اسكان» به صاحب امتيازي و مديرمسئولي آقاي ساسان سوادكوهي، ماهنامه «ميثاق مديران» به صاحب امتيازي و مديرمسئولي آقاي علي مقصود، ماهنامه «تكفا» به صاحب امتيازي «انجمن شركت هاي انفورماتيك ايران» و مديرمسئولي آقاي اميرحسين سعيدي نائيني، ماهنامه «نامه جامعه» به صاحب امتيازي «جامعه الزهرا» و مدير مسئولي خانم مرضيه معيني از ديگر نشرياتي است كه مجوز آن توسط هيأت نظارت بر مطبوعات صادر شده است.

روزنامه‌ي «جمهوريت» در روز «قلم» منتشر خواهد شد

روزنامه‌ي “جمهوريت” كه بارها زمان انتشار آن - به گفته دست‌اندركارانش - به علت پاره‌اي مشكلات فني به تعويق افتاده است، روز 14 تيرماه روز “قلم” منتشر خواهد شد.
    به گزارش ايسنا، اين روزنامه كه با مديرمسوولي خرمي به انتشار درخواهد آمد، ساختار سنتي سرويسي و دبيرسرويسي در بخش تحريريه را شكسته و به منظور تخصصي‌تر شدن اين ساختار، ساختاري جديد در قالب صفحه‌اي و با مسوول صفحه ترتيب داده است.
    در حاليكه در برخي خبرها سردبيري عمادالدين باقي در روزنامه‌ي جمهوريت عنوان شده، ولي اين خبر تاكنون از جانب وي تاييد نشده است.
    گفتني است در اين روزنامه دو صفحه به اخبار سياسي تعلق دارد كه مسووليت آن را پروين امامي بر عهده دارد

/ 0 نظر / 13 بازدید