آغاجری در همدان چه گفت ؟

قبل از اعلام حکم اعدام برای دکتر آغاجری جامعه نسبت به سخنان وی در همدان/ کمتر حساس بود.
اما درست پس از اعلام اين حکم/ بسياری از مردم که اصلا در حال و هوای اين حرف ها هم نبودند حساس شده و در پی اين بوده و هستندکه بدانند دکتر در سخنرانی جنجالی اش که منجر به صدور حکم اعدام برايش شده است چه مطالبی را مطرح کرده است ؟
شما چی/ شما هم دوست داريد متن کامل سخنرانی را بخوانيد؟... پس اينجا را کليک کرده ومطلب مورد نظر را با عنوان :پروتستانيسم اسلامی در سايت ايران امروز بخوانيد...باشه !

/ 0 نظر / 37 بازدید