هفته نامه حدیث قزوین توقیف شد!

فار - هفته نامه حديث قزوين توقیف و تا اول فروردين ماه سال 82 ممنوع التوزيع و انتشار شد .
در آخرين جلسه دادگاه این نشریه ،هيات منصفه مطبوعات در مورد فعاليت تبليغي، هفته نامه حدیث ،به نفع گروههاي غير قانوني ، تضعيف اركان نظام، مسئولان و نهادهاي انقلاب اسلامي، اهانت به علماء و تشويق اذهان عمومي، صاحب امتياز و مدير مسئول آنرا گناهكار تشخيص داد.
دادگاه نيز بر اساس مستندات 500 ، 609 و 698 قانون مجازات اسلامي ، اين هفته نامه را به پرداخت 7 ميليون ريال جزاي نقدي و ممنوعيت از انتشار و توزيع تا تاريخ 1/1/82 محكوم كرد.

گفتنی است:هفته نامه حدیث قزوین بیش از ۱۰ سال است که در استان قزوین منتشر و توزیع میشود.

/ 0 نظر / 23 بازدید