انتخاب داوران جشنواره مطبوعات حوزه شهري

خبرنگاران ، عکاسان و اصحاب رسانه هاي فعال در حوزه شهري 19 ارديبهشت در سومين جشنواره مطبوعات شهري برگزيدگان خود را مي شناسند.
به گزارش سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ، داوران 7 بخش اين جشنواره انتخاب شده و کار بررسي آثار را آغاز کرده اند. براساس اين گزارش غلامحسين اسلامي فرد ، حسين نمک دوست تهراني و زهرا عرب داوران بخش خبر اين جشنواره هستند و علي آقاغفار ، علي اکبر قاضي زاده ، سعيد اسلاميه و ليلا رستگار گزارش هاي توصيفي ارسال شده به جشنواره مطبوعات حوزه شهري را داوري مي کنند. همچنين فريدون صديقي ، رسول خاني و محمد رهبر ، داوران بخش سرمقاله و يادداشت ، حسين سلطان محمدي ، احمد توکلي و حميد محمدي ، داوران بخش گفتگو ، سيدفريد قاسمي ، محمدرضا جمالي و بهرام هوشيار يوسفي ، داوران مقاله مطبوعاتي هستند. سيف الله صمديان ، اسماعيل عباسي ، مجيد ناگهي ، فرهاد سليماني و يونس شکرخواه ، داوران بخش عکس و سيدمسعود شجاعي طباطبايي ، هادي حيدري و بهرام عظيمي ، کاريکاتورهاي رسيده به جشنواره مطبوعات حوزه شهري را داوري مي کنند.

/ 0 نظر / 19 بازدید