آيا ۴۵ نماينده ،پول هارا پس ميدهند!

درپی محکوميت شهرام جزايری به!!!سال زندان ،قاضی پرونده در نامه های جداگانه ای که برای نمايندگان مجلس شورای اسلامی فرستاد ،خواستار پس دادن پولهای دريافتی از جزايری شد.
نمايندگانی که از نامبرده و در قالب های مختلف ميليون ها تومان پول گرفته اند ۴۵ نفر ميباشندوبايستی وجوه دريافتی را تحويل دادگستری بدهند.
حالا اينکه اين پول ها به چه منظوری ،چقدر و چراگرفته شده و اگر پرداخت نشود،چی ميشه،بماند!........باشه!

/ 0 نظر / 3 بازدید