زخم هاى خبرنگارى

شرق- اغلب اين خبرنگاران هستند كه در خط مقدم خشونت ها حاضرند. اما امروز عده اى اصرار دارند كه بايد كمك بيشترى به شاهدان خشونت ها و كينه توزى هاى ناشى از جنگ صورت گيرد.
تام لانسنر كه اكنون استاد روابط بين الملل دانشگاه كلمبيا است و بخش عمده اى از عمر حرفه اى خود را به نوشتن مقالات بى پايان درباره مفقودان گورهاى دسته جمعى، قطع عضوهاى هولناك در نسل كشى هاى اتفاق افتاده در اوگاندا گذرانده مى گويد اى كاش هرگز اين صحنه ها را به چشم نمى ديد يا آنكه در آن هنگام جاى ديگرى بود يا آنكه چشمانش از ديدن اين وقايع وحشتناك عاجز مى ماند.

/ 0 نظر / 12 بازدید