روزنامه نگاری ،سمی شيرين است !

دکتر یونس شکرخواه ،استاد علوم ارتباطات، در پاسخ به روزنامه نگار جوانی که میخواهد توصییه ای به او بشود، میگویند:
"روزنامه نگاری يک سم شيرين است. سعي کن تا آخر، اين پياله ی شيرين را سر نکشی!"
اگر چه بسياری از روزنامه نگاران برای آگاهی بخشی به مردم و جامعه خود، حاضرند اين پياله ی سم را لاجرعه سربکشند ، اما طی يکساله ی اخير شاهديم که این پياله را حاوی سم تلخی کرده و لاجرعه به خورد آنان داده اند!!!

/ 0 نظر / 8 بازدید