اركان اصلي روزنامه نگاري

اركان اصلي روزنامه نگاري كه هر اهل قلم مرتبط با امور روزنامه نگاري، مخاطب آن مي باشد 4 ركن است :
1- مخاطب شناسي : يك روزنامه نگار بايستي مخاطبين خود را شناخته و بر اساس نياز آنان بنويسيد تا علاوه بر حفظ خوانندگان خود، مخاطبان جدید نیز جذب نماید.
2- اطلاعات غني : روزنامه نگار در زمينه اي كه قلم مي زند بايستي اطلاعات كافي داشته باشد تا موضوع ،هم براي خود و هم براي خواننده قابل فهم و درك بيشتري باشد.
3- زبان گويا : بيان روزنامه نگار در انعكاس آنچه مي نويسد حائز اهميت است.
روزنامه نگار بايستي با همان زباني كه مخاطبش مي پسندد و با آن آشنايي دارد، بنويسد.
4- ساختار مناسب : نوشته هاي روزنامه نگار بايستي از ساختار مناسبي در چارچوب خاص بهره مند باشد و همواره درصدد حفظ قالب مناسب براي نوشته هاي خود باشد.


/ 0 نظر / 4 بازدید