بانك اطلاعات نشريات فارسي اينجاست!

بانك اطلاعات نشريات كشور نام سايتي است كه تاكنون ۶۳۴ عنوان نشريه عضو آن ميباشند.
شما براي دستيابي به فهرست موضوعي نشريات فارسي و پيدا كردن شناسنامه هر يك از نشريات مورد علاقه ي خود ميتوانيد به اين سايت مراجعه نماييد.
اگر نام نشريه اي در اين سايت نباشد ميتوان همين حالا نام آنرا به ليست افزود.
حتما سري به اين بانك اطلاعات نشريات كشوربزنيد.البته با نيت گرفتن وام نه!........باشه!

/ 0 نظر / 3 بازدید