موافقت با تغيير صاحب‌امتيازي يا مديرمسوولي 13 نشريه

 

هيات نظارت بر مطبوعات با درخواست تغيير صاحب‌امتيازي سه نشريه و تغيير مديرمسوولي ‌١٠ نشريه در حال انتشار موافقت كرد. 
به گزارش ايسنا، در پنجاه و ششمين جلسه از نهمين دوره‌ي هيات نظارت بر مطبوعات كه صبح روز دوشنبه مورخ ‌٢٦/٥/٨٣ برگزار شد با درخواست تغيير صاحب‌امتيازي و تغيير مديرمسوولي شماري از نشريات در حال انتشار به شرح زير موافقت شد:
تغيير صاحب‌امتيازي روزنامه «نويد اراك» به سيد محسن الحسيني، تغيير صاحب‌امتيازي ماهنامه «توليد و مصرف» به سارا پارسايي، تغيير صاحب‌امتيازي دوفصل‌نامه «حقوقدان» به مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه، تغيير مديرمسوولي روزنامه‌ي «نسيم صبا» به رسول منتجب نيا، تغيير مديرمسوولي دو هفته‌نامه «صبح دوكوهه» به مسعود ده‌نمكي، تغيير مديرمسوولي ماهنامه «صنايع هوايي» به حسين علايي كرهرودي، تغيير مديرمسوولي ماهنامه «بهره‌وري» به علي منافي، تغيير مديرمسوولي ماهنامه «صف» به سيد محمدرضا واحدي، تغيير مديرمسوولي ماهنامه «دنياي نو» به منيژه كامياب، تغيير مديرمسوولي فصلنامه پيام كتابخانه به محمدحسين ملك احمدي، تغيير مديرمسوولي فصلنامه‌ي «هنر هشتم» به مجتبي آقايي سربرزده، تغيير دو فصلنامه «پيام شمس» به علي ستاري خواه، تغيير مديرمسوولي دو فصلنامه‌ي «مجله علمي علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گرگان» به شهريار سمناني 

/ 0 نظر / 11 بازدید