قديميترين هفته نامه قزوين،روزنامه شد

فار - از امروز، نشريه ولايت،قديمی ترين هفته نامه استان قزوين ،به صورت روزنامه منتشر ميشود.
ولايت نخستين نشريه قزوين، بعداز پيروزی انقلاب اسلامی است که اولين شماره آن در بهمن ماه ۱۳۶۴ متولد شد.
اين نشريه که تا سال گذشته به صورت هفته نامه و چند ماهی هم در هفته ۲ شماره منتشر ميشد در آستانه يک هزارمين شماره اش، روزنامه شد.

/ 0 نظر / 2 بازدید