افتتاح نمايشگاه مطبوعات، فردا

ايسنا - امسال، سال آخري است كه نمايشگاه مطبوعات و كتاب تواما با هم برگزار مي‌شود و درصدد هستيم از سال آينده نمايشگاه مطبوعات و كتاب به طور مستقل از هم برگزار شوند كه خوشبختانه اين مساله از طريق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ابلاغ شده است.
معاون امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت ارشاد با اشاره به زمان برپايی نمايشگاه مطبوعات  يادآور شد: اين نمايشگاه ۵شنبه (فردا) با حضور خاتمی ، رياست جمهور افتتاح و هر روزه از ساعت 11 صبح تا 9 شب داير خواهد بود كه اميدواريم با تغيير ساعات هميشگي نمايشگاه مشكلي در زمينه‌ي مسائل ترافيكي و تجمع مردم در محل نمايشگاه بوجود نيايد.

جايگاه رفيع مطبوعات، لگدكوب شده است 
مهر - قانون جديد هيات منصفه: اين قانون نهال هيات منصفه را خشكانده است و مسكوت گذاشتن قانون جديد، گام مثبتي در راستاي احياي حقوق مطبوعات است
رييس شعبه‌ي 1083 دادگاه عمومي تهران تصريح كرد: در سال پاسخگويي بايد به اين سوال جواب داده شود كه با چه جراتي جايگاه رفيع مطبوعات اين چنين لگدكوب شده و سرنوشت برگزاري دادگاه اهل مطبوعات به جمع‌آوري كمك‌هاي اهدايي منوط شده است.

/ 0 نظر / 10 بازدید