زمان ،ما را تلف ميکند !

ما زمان را تلف نمی کنيم، بلکه اين زمان است که ما را تلف ميکند!!
کاش من می توانستم کلاهی در دست گرفته، در خيابان های شلوغ ايستاده و از مردم ،تمامی وقت های تلف شده شان را گدايی ميکردم!

/ 0 نظر / 2 بازدید