امشب با علی باشيد!

امشب باعلی باشيد. صميمی و بی ريا ، انگار او در کنار شما و باشماست.
هرچه از او ميخواهی امشب ها بخواه، لحضه ها را از دست مده که بازگشتنی نیست !
علی شیعیانش را خیلی دوست دارد، تاآنجاییکه اگر تو به سراغش نروی ، او به سراغ شما خواهد آمد. پس.........

/ 1 نظر / 3 بازدید
morteza

آقا چرا اسم ما توي ليست روزنامه نگار ها نميره؟ دوره آزمايشي است؟ مخلص شما