فار!

غربت هنوز مانده !

يک شب بيا به کوفه و مولا ببين غريب
او را کنار چاه ، عزيزا ببين غريب
غربت هنوز مانده وليکن شکيب نيست
در باغ خشک ، زمزمه ي عندليب نيست
آری! رها شدن زبلاهای بی شمار
تنها به دست شربت "وامن يجيب" نيست
گفتند:قسمت است که حاجی توانگر است
بيچاره ناتوان ،به تلاشش نصيب نيست


...................بخشی از غزل زيبای دوست عزيزم شاعر توانا:استاد امير عاملی

   + hasan shakibzade ; ٩:۱٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۳ آذر ،۱۳۸۱
comment نظرات ()