فار!

من در زندگيم حتی يک روز کار نکرده ام!

عده ی زيادی از مردم ، هميشه از انجام کارشان راضی و خرسند هستند ، به طوری که کار برای آنها جنبه تفريح و سرگرمی دارد.
اديسون گفته است:
من در زندگيم حتی يک روز کار نکرده ام ، آنچه انجام داده ام تفريح بوده است.
شما چی؟ شما هم کار را تفريح ميدانيد يا ........!

   + hasan shakibzade ; ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸۱
comment نظرات ()