فار!

عضویت در انجمن صنفی روزنامه نگاران؟

روزنامه نگاران باتجربه ميتوانند عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران شوند.
برای آگاهی از چگونگی عضويت و آشنایی با اساسنامه و نحوه ی فعالیتهای آن سری به سايت انجمن بزنيد.
البته حدود یکماهی میشود که این سایت به روز نشده است ،حالا چرا نمیدانم ، امید که بهش گیر! نداده باشند.

   + hasan shakibzade ; ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٧ آبان ،۱۳۸۱
comment نظرات ()