فار!

پلاک خانه آن يار مهربان چند است؟

روزها و شب های جستجو فرارسيد
ايامی که خيلی راهت ميشه آن يار مهربان را پيدا کرد.
به امتحانش ميارزد
ميگی نه ! امتحان کن!
رمضان ماه من و تو نيست، ماه کسی است که همه ميهمان واقعی اوهستند
پس بياييد خيلی خودمونی سر سفره اش بنشينيم وهرچی ميخواهيم روراست بهش بگيم!
اون خيلی مهربان تر از اين حرفاست.ميگی نه!.....بسم الله.
.....ای آنکه ميروی از اين مسير ، خانه دوست.........
..........پلاک خانه آن يار مهربان چند است؟.............

   + hasan shakibzade ; ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸۱
comment نظرات ()